Vítejte na stránkách zdravotnických kurzů…

Kurzy jsou zapojeny v projektu číslo CZ.1.07/3.1.00/37.0038 -Zdravověda pro pracovníky s dětmi a mládeží, jenž si klade za cíl vytvořit úplný koncept kurzu zdravotníka zotavovacích akcí, který nejenom předkládá potřebné znalosti, ale také umožňuje získání dostatečných zkušeností k reálné činnosti zdravotníka na akcích pro děti a mládež.

Pořadatel je držitelem platné akrediatce udělenou MŠMT pod čj.: MSMT-44702/12-2012/1029.

Dalším cílem je nabídnout zdravotníkům kvalitní učebnici splňující nejnovější poznatky v poskytování první pomoci a zdravotnické péči vůbec.

Dále umožňujeme:

  • Možnost praktického výcviku za použití moderních výukových pomůcek odpovídajících dnešním trendům.
  • Praktické proškolení a výcvik nových zdravotníků s dostatečnými vědomostmi, praktickými dovednostmi.

Jak kurzy probíhají?

Během 50 hodin máte jedinečnou možnost projít sérií připravených přednášek, workshopů či diskuzí. Získané teoretické znalosti ověřujeme v praxi důsledně propracovanými, modelovými situacemi.

Jak je kurz zakončen?

Po absolvování všech částí kurzu s minimální účastí 80%, splnění teoretické a praktické zkoušky, získá účastník akreditované osvědčení o rekvalifikaci – “Zdravotník zotavovacích akcí” a osvědčení o absolvování našeho kurzu. Osvěčení o rekvalifikaci nemá omezenou platnost.

Jak se přihlásit?

Vyplněnou přihlášku, kterou naleznete v sekci ke stažení, odešlete emailem na adresu odborného lektora kurzu, jenž jste si vybrali.

Máte další dotazy?

Rád Vám je zodpoví kterýkoliv odborný lektor.