Ke stažení

Dokumentace ke kurzů

Přihláška pro kurz ZZA

Maskování simulovaných zranění

Maskování zranění

Doporučená dokumentace pro zdravotníky zotavovacích akcí

Vyhláška č. 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
Pozor, 1.1.2014 byla vyhláška 106 novelizována, úplné znění této novelizace naleznete v následujícím odkazu:
Novelizace vyhlášky č. 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
Nebo je také možno náhlédnout do souboru s přehledným vyznačením změn, které novelizace přináší:
Novelizace vyhlášky č. 106/2001 Sb. – označení změn + komentář

Souhlas rodičů s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte

Schéma postupů při KPR dle posledních guidelines

Zdroj: www.zachrannasluzba.cz

Schéma KPR dospělých i dětí – laik
Schéma KPR dospělých – školený zachránce
Schéma KPR dětí – školený zachránce