Vítejte na stránkách zdravotnických kurzů…

Zdravotnické kurzy, dříve určeny pouze pro skauty, pořádáme už někdy od roku 2000. Během těchto let jsme vždy usilovali o uspořádání co nejkvalitnějšího kurzu, který nejenom splní normou daná kritéria, ale umožní účastníkům, co nejlépe se připravit na činnost zdravotníka. V letech 2012 – 2013 kurzy probíhaly v rámci projektu Zdravověda pro pracovníky s dětmi a mládeží, jenž si kladl za cíl, vytvořit úplný koncept kurzu zdravotníka zotavovacích akcí. V současnosti je kurz pořádán Skautským záchranářským střediskem.

Pořadatel je držitelem platné akreditace udělenou MŠMT.

Na našich kurzech nabízíme:

  • Vlastní příručku první pomoci.
  • Možnost praktického výcviku za použití moderních výukových pomůcek.
  • Praktické proškolení a výcvik nových zdravotníků s dostatečnými vědomostmi, praktickými dovednostmi.

Pro koho je kurz určen a jaké jsou podmínky účasti?

Kurzy jsou určeny především pracovníkům s mládeží a dětmi, ale také široké veřejnosti. Podmínkou účasti je dosažení minimálně 17 let (ve stejném roce, kdy kurz probíhá).

Jak kurzy probíhají?

Během kurzu máte jedinečnou možnost projít sérií připravených přednášek, nácviků či diskuzí. Získané teoretické znalosti ověřujeme v praxi důsledně propracovanými, modelovými situacemi.

Jak je kurz zakončen?

Po absolvování všech částí kurzu s minimální účastí 80%, splnění teoretické a praktické zkoušky, získá účastník akreditované osvědčení o absolvování kurzu “Zdravotník zotavovacích akcí”. Osvědčení nemá omezenou platnost.

Jak se přihlásit?

Vyplněný vstupní dotazník, který naleznete v sekci ke stažení, odešlete emailem na adresu odborného lektora kurzu, jenž jste si vybrali.

Máte další dotazy?

Rád Vám je odpoví kterýkoliv odborný lektor.