Doškolení ZZA Ostrava

Další doškolení zdravotníků v Ostravě proběhne v dubnu 2024.